LT / EN
Liepų koncertai
2021.09.25
Šv. Mišios dalyvaujant chorams Liepos ir Dangė
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Vytauto g. 51, Palanga
18:00

2021.09.25
Sakralinės muzikos valanda
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Vytauto g. 51, Palanga
18:30

Vox Maris
2021.09.26
Baigiamasis festivalio chorų koncertas
LMTA Klaipėdos fakultetų Koncertų salė, Šaulių g. 36, 92231 Klaipėda
16:00


“ V I R G O “ - “ L I E P O S “ – “ D A N G Ė “

Vaclovas Augustinas - „Tas spindulys“, eilės Artūro Valionio
Donatas Zakaras - Ave Maris Stella
Giovanni Battista Pergolesi - Stabat Mater