LT / EN
Repertuaras
Lietuvių liaudies dainos

* Bajoras Feliksas R. – „Oi lunkela“
* Balsys Eduardas – „Plaukia antelė“
* Brazys Teodoras – „Aš atsikelsiu“
* Budrevičius Viktoras – „Ir atlėkė paukštutė“
* Budriūnas Antanas – „Koks ten lengvas poilsėlis“
* Budriūnas Antanas – „Trepute martela“
* Budriūnas Antanas – „Saulelė raudona“
* Budrevičius Viktoras – „Ant ežerėlio rymojau“
* Čiurlionis Mikalojus Konstantinas – „Dainų dainelė“
* Čiurlionis Mikalojus Konstantinas – „Nemune upeli“
* Čiurlionis Mikalojus Konstantinas – „Kelk, dukrele“
* Čiurlionis Mikalojus Konstantinas – „Ar vėjai pūtė?“
* Kairaitytė Dalia – „Septynios patarlės“
* Narbutaitė Onutė – „Tu, vanagėli“
* Novikas Artūras – „Sodauto“
* Pučinskas Vytautas – „Per girią girelę“
* Strolia Jonas – „Tykus buvo vakarėlis“
* Šimkus Stasys – „Skamba, skamba kankliai“
* Šimkus Stasys – „Ūžia girelė“
* Tallat-Kelpša Juozas – „Tris dienas“
* Tamulionis Jonas – „Greitakalbės“ (1988)
* Tamulionis Jonas – „Oi, rūta rūta“
* Tamulionis Jonas – „Šarkela varnela“
* Urbaitis Mindaugas – „Kad aš turėčiau“ (1987)
* Vasiliauskaitė Kristina – „Vėjas lapą nukrėtė“
* Vasiliauskaitė Kristina – „Leliumai“
* Vasiliauskaitė Kristina – „Ein bernelis per laukelį“
* Virkšas Zigmas – „Oi, ant kalno...“ (1997)
* Žilevičius Juozas – „Pas motušę paaugau“

Lietuvių kompozitorių kūriniai

* Abaris Gintautas – „Šviesa amžinoji dainos“, ž. Vl.Braziūno, ar. L.Abario
* Abaris Leonidas – „Saulainė“, ž. Aleksandro Šidlausko
* Augustinas Vaclovas – „Tėvyne mūsų“ („Pater Noster“), ž. Vlado Braziūno
* Balakauskas Osvaldas – Penkios dainos, ž. Vinco Mykolaičio-Putino
* Balsys Eduardas – „Dainelė apie tiltą“, ž. Kosto Kubilinsko
* Bražinskas Algimantas – „Žvaigždelė“, ž. A.Drilingos
* Bražinskas Algimantas – „Sakyk, paukšteli“, ž. V.Barausko
* Bružaitė Zita – „Vieversėliai“, ž. Sigito Gedos
* Čyvaitė-Kliorienė Rita – „Viena šeima-viena tauta“, ž. Nijolės Kersnauskaitės
* Gorbulskis Benjaminas – „Saulėlydis Tėviškėje“,
ž. J.Tallat-Kelpšaitės, ar. Artūras Anusauskas
* Govėdas Jonas – „Už Lietuvą Tėvynę Motiną“, ž. A.Paulavičiaus, ar. L.Abaris
* Gudavičius Juozas – „Kur giria žaliuoja“, ž. K.Sakalausko-Vanagėlio
* Jasiulionis Aloyzas – Missa Pastoral
* Kairaitytė Dalia – „Trys miniatiūros moterų chorui“,
ž. D.Kairaitytės ir Justino Marcinkevičiaus
* Kairaitytė Dalia – „Sena daina“, ž. Janinos Degutytės
* Kairaitytė Dalia – ciklas moterų chorui „Akimirkos“, ž. Antano A.Jonyno
* Kernagis Vytautas – „Mūsų dienos kaip šventė“,
ž. V.Kernagio, S.Nėries, J.Erlicko, ar. Artūras Anusauskas
* Klova Vytautas – „Ūdrio daina“ iš op. „Pilėnai“,ž. Jono Mackonio
* Kutavičius Bronius – „Papartis“, ž. Sigito Gedos
* Kutavičius Bronius – „Miško varlytė“, ž. Vytauto Bložės
* Kutavičius Bronius – „Idilė“, ž. Antano Strazdo
* Kutavičius Bronius – „Papartis“, ž. Sigito Gedos
* Lapinskas Anatolijus – „Tėvynė“, ž. Justino Marcinkevičiaus
* Lapinskas Anatolijus – „Volungėlė“, ž. N.Blaževičiūtės
* Leiburas Tomas – „Vilniaus mozaika“,
ž. V.Kernagio, P.Širvio, D.Teišerskytės, ar. L.Abario
* Montvila Vytautas –„Saulė teka“, ž. Mykolo Karčiausko
* Naujalis Juozas – „Svajonė“
* Narbutaitė Onutė – „Šalia mamos“, ž. O.Narbutaitės
* Narbutaitė Onutė – „Vasara“, ž. O.Narbutaitės
* Naujalis Juozas – „Lietuva brangi“, ž. Maironio
* Raudonikis Algimantas – „Vien tik tango“,
ž. Br.Mackevičiaus, V.Bložės, L.Petkevičienės
* Remėsa Alvidas – Choralas sausio 13-ai (1992)
* Remėsa Alvidas – Missa brevis
* Sasnauskas Česlovas – „Adspirationes“ (St.Ignatii ad S.S. Redemptorem)
* Sasnauskas Česlovas – „Kur bėga Šešupė“,ž. Maironio, ar. A.Zupkauskienė
* Savinienė Galina – „Lietuva“, ž. Justino Marcinkevičiaus
* Strolia Juozas – „Parveski, Viešpatie“, ž. P.Jurkaus
* Svilainis Giedrius – „Gimtinei“, ž. I.Bajorūnaitės, St.Žlibino,, Maironio, liaudies
* Šimkus Stasys – „Lietuviais esame mes gimę“, ž. J.Zauerveino, ar. A.Zupkauskienė
* Tamulionis Jonas – „Laudes“, op.191, ž. Jono Radvano Lietuvio
* Tamulionis Jonas – Missa op. 222
* Tamulionis Jonas – „Pieva, motinos pilnoji“, op.234, ž. Justino Marcinkevičiaus
* Tamulionis Jonas – „Liepų giedojimai“ (skirta „Liepų“ chorui), op.255,
ž. Justino Marcinkevičiaus
* Urbaitis Mindaugas – „Diptikas“, ž. Justino Marcinkevičiaus
* Vanagaitis Antanas – „Laisvės varpas“
* Žigaitytė Audronė – „Senelės pasaka“, ž. Salomėjos Nėries
* Žigaitytė Audronė – „Eglės daina“ iš op. „Žilvinas ir Eglė“, ž. Vinco Mykolaičio- Putino
* Žigaitytė Audronė – „Druskininkų pasaka“, ž. Juozo Nekrošiaus
* Vasiliauskaitė Kristina – „Varpas“, ž. Ramutės Skučaitės
* Vilkončius Laimis – „Nepaliesk mano rankų“, ž. Vytauto Onaičio
* Vilkončius Laimis – „Tokia esu“, ž. Stasio Žlibino
* Vilkončius Laimis – „Neturėk kitos žemės“, ž. Justino Marcinkevičiaus
* Žilys Aloyzas – „Aš jauna“, ž. Kazio Binkio
* Žilys Aloyzas – „Mana Kretinga“, ž. Bronės Liniauskienės


Užsienio kompozitorių kūriniai


* Albert Moris – „Feelings“, ž. M.Albert
* Anerio Felice (1560-1614) – „Christus factus est“
* Anerio Felice – „I lieti amanti“
* Andalūzų liaudies daina – „Boleras Sevillanas“, harm.Enrique Fabrez, (1926)
* Arcadelt Jacob (1504?-1568) – „Mon plaint sait entendu“
(„Tebūnie mano skundas išgirstas“)
* Arcadelt Jacob – „Tempo verr‘ancor forse“
* Bach Johann Sebastian (1685-1750) – „Arija“
* Bach Johann Sebastian - Choras iš kantatos „Auf Schmetternde Tone“
(„Plasnojančiuose garsuose“), ar. A.Zupkauskienė
* Badings Henk ( 1907-1987) – „Kyrie Eleison“
* Baskų liaudies daina – „Oi, pello, pello“, harm. Tomas Aragues
* Beethoven Ludwig – „Hallelujah“ (from „Mount of Olives“), ar. A.Zupkauskienė
* Beethoven Ludwig – „Himnas nakčiai“ (tema iš „Apasionatos“)
* Berthelot Rene – „La mer est une montre...“, ž. Maurice Careme
* Brahms Johannes (1833-1897) – „Adoramus te Christe“ (Motette) op.37, nr.2
* Brahms Johannes – „Marznacht“, ž. Ludwig Uhland
* Brahms Johannes – „Gutten Abend, gut Nacht“, ž. John Norrman
* Brown Uzce,Jr. – „Oh, the Savior‘s Comin, Hallelu!“
* Bury E. – „Mazur“
* Busto Javier – „Lafa-lafa“,ž. Inazio Mujika
* Carrapatoso Eurico – „O Magnum Mysterium“
* Costeley Guillaume – „Las! Je n‘eusse Jamais Pense“ –
poeme de Pieree de Ronsar
* Damase Jean Michel (1928) – „Cing Rondels de Charles d‘Orleans“ (3), op.40
* Desprez Josquin (~1450-1521) – „Si J‘ay perdu“
* Desprez Josquin – „In te Domine speravi“
* Dicie Don Michael – „O Sacrum Convivium“
(Magnificat Antiphon for the Feast of Corpus Christi)
* Donati Baltasare (1510-1603) – „Qui la gaglarda“
* Drake E., I.Graham, I.Shire, A.Stillman – „I believe“
* Dufan Guillaume (1400-1474) – „Revelons nous“ (canon) – („Pabuskime“)
* Dufan Guilaume – „Hymnus – In Adventu Domini“
* Eben Peter – „Air“
* Ernesaks Gustav – „Mu isamaa on minu arm“ („My Native Land is my love“),
ž. L.Koidula
* Escalada Oscar – „Mudanzas“ (Variations on the Malambo)
* Escudero Francisco – „Tres piezas vascas para voces blancas“ (baskų l.d.)
* Etiene Daniel – „Chantefables“ (maža siuita 3-ims balsams), ž. Robert Desnas
* Fibichas Zdenekas (1850-1900) – „Poema“, ar. P.Rosolovskio
* Franck Cesar – „Panis Angelicus“ (iš „Messe Solennelle“)
* Geoffray Cesar – „Fontaine de Paradis“ (iš kantatos „Le jour n‘a point d‘ombre“),
ž. Jean Fallaix
* Geoffray Cesar – „Elle a brille l‘etoile“, ž. P.Dancoeur
* Gershwin Georg – „Lady be good“ – ž. G.Gershwin, I.Gershwin, ar. W.Szomanski
* Giovanelli Ruggiero (1550-1625) – „Di vaghe fila d‘oro“ (madrigalas)
* Gyorgy Orban (1947) – „Lauda Sion“
(Sequentia in festo Corporis Christi-Sancti Thomae Aquinatis)
* Gliukas K. – „Choro šventė“, ž. I.Karuso, vertė S.Račiūnas
* Grieg Edvard (1843-1907) – „Liūdesys“
* Grieg Edvard – „Ved Rondane“ („Prie Rondano“), ar. Else Berntsen Aas
* Grieg Edvard – „Herbststurm“ („Rudens audra“), ar. A.Zupkauskienė
* Hammarstrom Hugo - Kyrie
* Handel Georg Friedrich (1685-1759) - „Halleluja“ iš or. „Mesijas“
* Handel Georg Friedrich – „Largo“ iš op. „Kserksas“, ar. A.Zupkauskienė
* Harris Ed – „Alleluia“, ž. E.Harrris, ar. H.Šečkuvienė
* Hasler Hans Leo (1564-1612) – „Šokis“
* Hasler Hans Leo – „Ach Schatz, ich sing und lache“
(aus Lustgarten neuer teutscher Gesang“ 1601) – (kansonetė)
* Hasler Hans Leo – „Gratias agimus tibi“
(iš „Sacri concertus“), („Dėkojame Tau, Viešpatie“) (1601)
* Young Victor – „When I fall in love“, ž. Edward Heyman
* Kern Jerome (1885-1940) – „Smoke“ („Dūmai“), ar. V.Akulšino
* Ketchakhmadze Josif – „Chorale“ (gruzinų)
* Lang Rupert – „Cantate Domino“ (Psalm 117)
* Lasso Orlando (1532-1594) – „Tik-tak“
* Lasso Orlando – „Joanes est nomen“
* Lasso Orlando – „Adoramus te Christe“
(Motette aus „Magnum opus musicum“, 1604)
* Lasso Orlando – „Stabat Mater“
* Laster James H. – „A Madrigal for Spring“
(Third Movement from „Welcome Lovely Spring“, ž. anonimo
* Latvių liaudies daina – „Vėjeli, pūsk“, harm. A.Jurjeno
* Latvių liaudies daina – „Jūra prašo plono tinklo“, harm. J.Vitolio
* Ligeti Gyorgy – „Erdobe, erdobe“ („Miške“), vengrų liaudies daina (1955)
* Lotti Antonio – „Vere languores nostros“
* Luciuk Juliusz – „Partes variabiles“ (1985)
* Macchi Egisto – „O vos omnes“
* Mahler Gustav – Simfonija nr.5
* Masson M.L. – „Dieve, arčiau Tavęs“
* Mendelssohn-Bartholdy Felix (1809-1847) – „Miškas“, ar. A.Zupkauskienė
* Mendelssohn-Bartholdy Felix – „Drei Motetten“ op.39 (1830)
* Mendelsohn-Bartholdy Felix – „Hear my Prayer“
(„Išgirsk mano maldą“), ar. A.Zupkauskienė
* Moniuszka Stanislav – Missa
* Monteverdi Claudio (1567-1643) – „Surgens Jesus“
* Monteverdi Claudio – Cansonets
* Monteverdi Claudio – „La sciatemi morire“ („Lamento d‘Ariadnna“)
* Monteverdi Claudio – Magnificat
* Mozart Wolfgang Amadeus (1756-1791) – Choras „Varpeliai“ iš op. „Užburtoji fleita“
* Mozart Wolfgang Amadeus – „Regina coeli“, ar. A.Zupkauskienė
* Mozart Wolfgang Amadeus – „Ave verum Corpus“, ar. A.Zupkauskienė
* Nees Vic – „Cantemus“ (madrigalas), ž.Guido Gezelle
* Nees Vic – „Memoria Justi“ (Partita Biblica)
* Negro spiritual – „Ride the Chariot“, ar. The Krones, Beatrice, Max
* Norvegų liaudies daina – „Litle Fuglen sette Seg“
(„Mažas paukštelis nutūpė ant stogo“), ar. Christian
* Nystedt Knut – „Hosanna“
* Offenbachas – „Barkarolė“ iš op. „Hofmano pasakos“, liet. tekstas V.Barausko
* Ottavio Giuseppe (1657-1743) – „Cantate Domino“
* Palestrina Giovanni Pierluigi (1525-1594) – „Regina coeli“
* Palestrina Giovanni Pierluigi – „Rex Virtutis“
* Palestrina Giovanni Pierluigi – „Hodie Christus“
* Palestrina Giovanni Pierluigi – „Benedictus“
* Palestrina Giovanni Pierluigi – Madrigal „Ahi che quest‘ occi miei“
* Palestrina Giovanni Pierluigi – Magnificat
* Pergolesi Giovanni Battista (1710- 1736) – „Stabat Mater“
* Pergolesi Giovanni Battista – „Laudate pueri“
* Podelskis G. – „Pučiamųjų orkestras“
* Poulenc Francis – „Litanies a la Vierge Noire“ (Notre-Dame de Roc-Amadour)
* Poulenc Francis – „Ave verum corpus“
* Praetorius Michael – „Viva la musica“
* Presley Elvis, Vera Matson – „Love me tender“, ž. E. ir V. Presley
* Purcell Henry – „Come, ye Sons of Art“
(Ode for the Birthday of Queen Mary 1694), ar. A.Zupkauskienė
* Rachmaninov Sergej (1873-1943) – „Angelas“, op.15 nr.6, ž. M.Lermontovo
* Rachmaninov Sergej – „Priidite, poklonimsia“ ir „Bogorodice Devo, radujsia“ iš „Vsenočnoje bdenije“ („Ateikite nusilenkti“ ir „Mergele Dievo Gimdytoja, džiaukis“ iš „Vigilijos“), ar. A.Zupkauskienė
* Rachmaninov Sergej – „Vesenije vody“ („Pavasario vandenys“), ž. F.Tiutčevo
* Ramo – „Svirplys“, ž. P.Beranže
* Rautavaara Einojuhani – „Suite“ de Lorca, op.72b - ž. Federico Garcia Lorca
* Reger Max – „Ubendgang im Lenz“, op.111b, nr.2
* Rissanen Sade – „Lammasidylli“, ž. Aale Tynni (1999)
* Rutter John – „Look at the World“
(„Žvelk į pasaulį“), ar. ir teksto autorė Jolita Vaitkevičienė
* Sayers Henry I. – „Ta-ra-ra Boom-der-e“
* Salmanov V. – „Šaltinis“, ž. I.Bunino
* Sarasola Xabier – „Veni creator Spiritus“ („Ateik, šventoji Dvasia“)
* Schonberg Claude-Michel – „On my own“, ž. Herbert Kretzmer
* Schubert Franz (1797-1828) – „Deutsche Messe“ („Vokiškos Mišios“), 1826,
ar. A.Zupkauskienė
* Schubert Franz – „Die Nacht“, ž. F.A.Krummacher
* Schubert Franz – „Mergaitė ir mirtis“, ž. H.Heinės, ar. Zigmas Venckus
* Schubert Franz – „Gott in der Natur“ (Gedicht von Gleim), op.133 (1822)
* Schubert Franz – „Am Brunnen vor dem Tore“
(Melodie: Aus „Die Winterreise“) (1827), ž.Wilhelm Muller (1822)
* Schubert Franz – Messe Es-Dur, D950, ar. A.Zupkauskienė
* Schubert Franz – Messe G-Dur
* Schubert Franz – „Gott meine Zuversicht“ (iš 23 Psalmės), op.132
* Schumann Robert (1810-1856) - „Namelis prie jūros“, ž. K.Alemasovos
* Schwartz Dan – „You gotta generate heat“, ž. Jo Chiara
* Sen-Sans Camill – „Gulbė“
* Sermisy Claudin – „Si vaus m‘aimez“
* Straus J. – „Pavasaris“, ar. A.Krogerto
* Stuits R.M. – „The sweetest story ever told“
* Sutherland Gavin – „Sailing“, ž. G.Sutherland, ar. Nicholas Hare
* Švedų liaudies daina – „Bred dina vida vingar“
* Thompson Randal – Alleluia
* Verdi Giuseppe (1813-1901) – „Laudi alla Vergine Maria“
(aus dem letzten Gesang von Dantes „Paradiso“)
* Verdi Giuseppe – „Čigonų choras“ iš op. „Trubadūras‘
* Verdi Giuseppe – „Himnas laisvei“ („Skrisk, svajone sparnuotoji“) iš op. „Nabukas"
* Victoria Thomas Luis de (1545-1611) – „Duo Seraphim“
* Villette Piere (1926-1998) – „O quam suavis est“
(Motet pour le temps de Pentecote) – op. 76 (1993)
* Vivaldi Antonio – „Et in terra pax hominibus“ ( iš „Gloria“)
* Webber Andrew Lloyd – „I don‘t know how to love Him“
(iš roko operos „Jesus Christ Superstar“)
* Weckerlin Jean-Baptiste (1821-1910) – Menuet d‘Exhaudet
(Egzode menuetas ), ž. Favaro
* Zabala Felix S.J. – „Pater noster“

„Ave Maria”

1. J.S. Bach-Ch. Gounod - „Ave Maria”
2. G. Caccini - „Ave Maria”
3. J. Arcadelt - „Ave Maria”
4. G. P. da Palestrina - „Ave Maria”
5. Z. Kodaly - „Ave Maria”
6. C. Sasnauskas – “Marija, Marija”
7. V. Goichoechea - „Ave Maria”
8. R. Schumann - „Ave Maria”
9. J. Brahms - „Ave Maria”
10. P. Mascagni - „Ave Maria”
11. O. Fischer – “Wenn ich ein Glöcklein wär”
12. S. Rachmaninov – „Bogorodice Devo, raduisia“ iš “Vsenočnoje bdenije”
13. J. Busto - „Ave Maria”
14. J. Busto – “Salve Regina”
15. V. Miškinis - „Ave Regina coelorum”
16. P. Tosti - „Ave Maria”
17. P. Tosti – “Ridonami la calma”
18. G. Verdi – “Laudi alla Vergine Marija”
19. G. de Maszi – “Signore delle cime”
20. Fr. Schubert - „Ave Maria”

Kalėdinė muzika

* D. P da Palestrina – „Magnificat”
* Fr. J. Breuer – “Advent”
* Fr. Gruber – „Tyli naktis“
* L. Schröter – " Krikščionys, džiaukitės“
* J. S. Franck – „Šventą naktį“
* Vokiečių l. daina – „Džiaugias žemė ir dangaus skliautas”
* M. Praetorius – „Iš mėlynų aukštybių”
* Z. Simutis – „O, greičiau greičiau”
* M. Praetorius – “Varpo didingas aidas”
* O. di Lasso – “Tik – tak”
* F. Wagner – „Joseph lieber, Joseph mein”
* C. E. Boyd – „A Christmas Song“
* I. Berlin – “Bianco Natal”
* J. Naujalis – “Sveikas, Jėzau gimusis”
* M. Praetorius – „Gesprach der Hirten zu Bethlehem“
* J. Gerhard – „Ateikite, žmonės“
* Anglų tradicinė d. – “We Wish You a Merry Christmas”
* J. F. Reichardt – "Heilige Nacht”

Stambi forma


* Stanislaw Moniuszko – „Messa“
* Francis Poulenc – “Litanies a la Vierge Noire”
* Wolfgang Amadeus Mozart – „Regina Coeli“
* Wolfgang Amadeus Mozart – „Ave verum corpus“
* Giovanni Battista Pergolesi – „Stabat Mater”
* Giovanni Battista Pergolesi – „Laudate pueri”
* Giovanni Pierluigi da Palestrina – „Magnificat“
* Felix Mendelssohn-Bartholdy – Trys motetai
“Veni, Domini”, „Laudate pueri”, „Dominika”
* Ludwig van Beethoven – "Hallelujah”
*Jurijus Kalcas – "Magnificat"
*Henri Purcell – "Come, ye Sons of Art" (kartu su Ąžuolų klubo vyrų choru)
* Vytautas Miškinis – "Keturi Saliamono žvilgsniai į sužadėtinę"
(Quattuor aspectus Salomonis ad sponsa)
*Laimis Vilkončius – Misterija "Saulei paliepus" (kartu su Vilniaus chorinio dainavimo
mokyklos "Liepaitės" chorais)

Koncertų ciklai:

„Ave Maria“.
Prancūzų chorinė muzika.
G. P. Da Palestrinos ir O. Di Lasso kūriniai.
Renesanso chorinė muzika.
Kalėdinė muzika.
Šiuolaikiniai lietuvių moterų kompozitorių kūriniai moterų chorui.
„Meilės dainos“.