LT / EN
Choristės 2021
Violeta Beconienė
Jurga Bogdanaitė
Monika Čekanauskaitė
Elena Grumadienė
Rosita Labutienė
Jūratė Matulaitienė
Jūratė Mikalkėnienė
Aistė Skirmantienė
Danguolė Tiškienė
Vida Uleckienė
Renata Bartkienė
Jolanta Dumbravienė
Onutė Gorodeckienė
Dalia Indriūnienė
Vilma Kazlauskienė
Danutė Kniūkštienė
Raimunda Kolpakienė
Grita Mozolienė
Elena Pašienė
Daiva Stasiulionienė
Rima Šovienė
Loreta Zdanavičienė
Kristina Barauskienė
Lina Brūzgienė
Danguolė Linkevičienė
Rita Račiūnienė
Jolanta Repšienė
Milda Staliūnienė
Birutė Tamulaitienė
Jūratė Žeimantienė
Rasa Geniušienė
Miglė Greičiuvienė
Julija Jakubovskaitė
Nomeda Kuodienė
Virginija Linkevičienė
Ramunė Malinauskaitė
Eglė Rubikaitė - Naus
Irena Rupienė
Nijolė Skurevičienė
Laima Statulevičienė
Teresa Subatniekienė