LT / EN
Liepų choro vadovė Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė apdovanota ordino "Už nuopelnus Lietuvai" medaliu.